143 Takipçi | 46 Takip
Kategorilerim

Astroloji

Din

Rüya Yorumları

Akupunktur

Haftalık Burçlar

Kitaplar

Diğer İçeriklerim (1558)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (143)
29 05 2016

Aziz Esmasının Sırlarından

Aziz Esmasının Sırlarından    Halk arasında itibar görmek, sevilmek, değerli olmak için üçlü ısıtıcı meridyeni TB 12 noktasına çalışmak gerekir. Bu nokta aynı zamanda Azizen hitabının bulunduğu kanaldır. Aziz esmasının anlamı bu kanaldan başlar. Aziz; kelimeye izzetli, onurlu, mağlup edilemeyen, herşeye galip olan anlamları verilmiştir. Aziz kelimesinden ayrıca Arapça dil kalıpları kullanılarak Azze, Azize, Muiz, muazzez gibi kelimeler türetilmiştir. Allah'ın bu adı şu Kur'an âyetlerinde geçmektedir: Sizi, rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka ilah olmayan, Aziz ve hakimdir.(3:6) Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz'dir, hikmet sâhibidir.(4:158) Eğer siz O'na yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani O'nu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına "Üzülme, çünkü Allah bizimledir." diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah Azizdir, hikmet sâhibidir.(9:40) Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velîleridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yargılayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir.(9:71) Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah Azizdir, hüküm ve hikmet sâhibidir.(48:7) Öyle Allah ki O, ilah yok O’ndan gayrı. Melik, Kuddüs, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Allah, onların ortak koş... Devamı

29 05 2016

Okulla ilgili sorunlara akupunktur

Okulla ilgili sorunlara akupunktur    İsra 92. ayette diploma, okulu bırakma, okula devamsızlık ve yanlış anlamalara için çarelerden birisi Lİ 10 akupunktur noktası ile belirtilmiştir. Bu nokta ayette diploma, okulu bırakma, okula devamsızlık ve yanlış anlamalara iyi geldiği anlaşılmaktadır.   Li 20 akupunktur noktasını düşük ve okul ile ilgili sorunlarda kullanabilirsiniz. Li 20 akupunktur noktasına ait çalışma ve esmasını ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirisiniz.  ... Devamı

29 05 2016

Düşük tehlikesine karşı akupunktur

Düşük tehlikesine karşı akupunktur    İsra 92. ayette düşük yapma durumu için çarelerden birisi Lİ 10 akupunktur noktası ile belirtilmiştir. Bu nokta ayrıca ayette diploma, okulu bırakma, okula devamsızlık ve yanlış anlamalara iyi geldiği anlaşılmaktadır.   Li 20 akupunktur noktasını düşük ve okul ile ilgili sorunlarda kullanabilirsiniz. Li 20 akupunktur noktasına ait çalışma ve esmasını ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirisiniz.  ... Devamı

27 05 2016

Nebe 9 esrarlarından

Nebe 9 esrarlarından    Nebe 9. ayette bildirilen akupunktur noktaları “Ve uykunuzu, vakitli bir istirâhat zamânı kıldık.” SP 15 ve LR 13 akupunktur noktalarıdır. Uyku ile alınamayan dinlenme ve istirahat bu iki noktanın uyarımı ile fazlasıyla elde edilmektedir. Vücut bitap düştüğünde bu iki noktayı beş dakikalık bir zaman içinde uyarmak tüm yorgunluğu ve bitabı anında alacaktır. Hiç yorulmamış gibi olacaksınız. .” SP 15 ve LR 13 akupunktur noktalarını uyaran esmaları ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirsiniz.  ... Devamı

27 05 2016

Gençlik ve dinçlik akupunktur noktası

Gençlik ve dinçlik akupunktur noktası    Genç ve dinç kalmak için kullanacağımız akupunktur noktası Lİ 10 noktasıdır. Bu nokta esması ile uyarıldığında ve buna devam edildiğinde kişi genç ve dinç kalır. Bu noktaya ait esma ve çalışmasını ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirsiniz.  ... Devamı

27 05 2016

İlham kanalını açmak

İlham kanalını açmak    İlham kanalını beden üzerinde akupunktur ile nasıl tespit edebiliriz? Şems 8 : “İlham etti” ayeti burada bizlere yardımcı olabilir. Şems 8. ayetinde geçen bu kıssa (ilham kelimesi) anatomi ilimin de yeri göbek sütüne düşer. KD 18 akupunktur noktasının olduğu yere düşen bu kanal uyarıldığı zaman kişide ilham kanallarını açar. Doğu kültüründe kimi nefes egzersizlerinde nefesi göbek altına hapsedip kimi çeşitli uygulamalarla ilham kanallarını açmayı amaç edinirler. Ayrıca Kadiri tarikatınca yapılan tevhid zikri göbek altında başlar. Göbek altı asılda arzı gösteren unsurlardır. Bu gibi çalışmalarla çokça benzer çalışmalara şahit olabiliriz. Akupunktur yolu ile ilham kanallarını açmak çok basittir. KD 18 akupunktur noktasına esması okunduğunda ve buna devam edildiğinde kişide ilham kanalları açılır. KD 18 akupunktur esmasını ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirsiniz.  ... Devamı

27 05 2016

İçsel Kanallar

İçsel Kanallar    Akupunktur noktalarının işlev eksikliğini normal bir astroloji haritasında çok rahat görebiliriz. Nefsi arındırma yazımda geçen LV 9 akupunktur noktası Aslan 5 derecedir. Bu derecede bir gezegen oluşu LV 9 akupunktur noktasını gösterir. Eğer bu yerleşimde olan gezegen olumsuz açı alıyorsa bu noktayı ilgilendiren etkiler kişi üzerinde sorun olarak ortaya çıkarlar. Aslan 5 derecenin simyacı astrolojiye göre çıkartılan frekansı LV 9 noktasını aktife eder. Bunun için akupunktur noktasında herhangi bir işleme gerek yoktur. O frekansa ait esmaların okunması direk o noktaya tesir ederek aktif eder. Aslan 5 derecenin frekans esmaları şunlardır: 100 “Evvel” ve peşinden 100 “Rezzak Baki” esmasının okunmasıdır. Bu okuma LV 9 NOKTASINI harekete geçirecektir. Genelde astrolojik bilgileri hep gelecek analizi olarak gördük. Hâlbuki gökler yaşantımızda olan matematiğin kendisidir. Onunla hesaplar tutarak neler yapacağımızı görebiliriz. Sadece akupunktur noktaları olarak görmeyiz. Hesap sistemini nasıl ele alırsak o şekilde bizi kullandığımız sisteme göre doğrulara götürecektir.   Esmalarla Akupunktur Terapi kitabı akupunktur noktalarına ait esmaları vermektedir. Bu esmalarla içsel kanalları açabiliriz. Bu en sağlıklı yol olacaktır. ... Devamı

27 05 2016

Nefsi arındırma akupunktur noktası

Nefsi arındırma akupunktur noktası Naziat 18. ayette     “Ona de ki: İster misin temizlenesin” temizlenmenin kanalı bildirilmektedir. Bu kanal akupunktur noktalarından LV 9 noktasıdır. Dizin üst kısmına düşen bu kanal esma ile uyarılırsa kişide arınma ve temizlenme verir. Kişiyi arıtır, saflaştırır ve temizler. Bu kanal arınmayı sağladığı gibi bedenin mikroplardan dezenfekte etmesini de sağlar. Cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. LV 9 akupunktur noktasını uyarmak için kullanılan esmayı ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirsiniz.  ... Devamı

27 05 2016

Koşu akupunktur noktası

Koşu akupunktur noktası    Koşmada iyi olma, hızlı olma, yürüme sorunlarında KD 24 akupunktur noktası beyan edilmektedir. Bu noktanın varlığını bildiren ayet Naziat 4. ayettir. Naziat 4: “Ve de yarışarak öne geçenlere” Ayette böbrek meridyeni 24. noktanın koşu ile alakalı olduğu burada görülmektedir. Bu noktaya çalışmak kişinin yürüme, koşu vesaire hızını artıracaktır. Böbrek meridyeni KD 24 noktası esmasını buraya okumak yeterli olacaktır. Esmayı ESMALARLA AKUPUNKTUR TERAPİ kitabında bulabilirsiniz.  ... Devamı

26 05 2016

Vahdet akupunktur noktası

Vahdet akupunktur noktası    Sufi metafiziği başlıca Vahdet (birlik) düşüncesi etrafında gelişmiştir. Öyle ki varlık bir "Mutlak Varlık" ve O'nun aynada yansımalarından oluşan görüntülerden ibarettir. Bu anlayışı açıklayan iki farklı ifade biçimi kullanılır; Vahdet-i vücud (varlık birliği) ve vahdet-i şuhut (Görünenlerin birliği). Bazı İslami reformcular bu iki deyim arasındaki farklılığın sadece semantik ve deyimle ilgili olduğunu, özünde bir farklılık içermediğini söylerler. Sufi metafiziğinde diğer dikkat çeken konular hulul, teşkik, ve maksut birliği gibi konulardır. Allah ile evren arasındaki ilişkinin tarzı sufiler arasında olduğu gibi, sufi olmayan müslümanlar arasında da tartışılagelmekte olan bir konudur. Sûfilere göre kendiliğinden var olan (kaimun bizatihi) varlık (vücûd) birdir; o da Hakk Teâlâ'nın varlığıdır. Bu varlık ezelidir; çoğalma, bölünme, değişme, yenilenme kabul etmez. Ancak Hak, zatı itibariyle değil; sıfat ve fiilleri itibariyle bütün suret ve şahıslarda mutlak olmaktan çıkmaksızın ve asla değişikliğe uğramaksızın tezâhür ve tecellî etmektedir. İçinde farklılıklar ve değişme barındıran tüm evren ve içindeki canlı ve cansız her unsur, ancak O'nun varlığı ile ayakta durmaktadır. Yaratılışın amacı; Künt'ü, Kenz yani Gizli bir Hazine idim bilinmeyi istedim ifadesi bütün varlıkların ve tüm evrenin Tanrı'nın yansımaları olduğu anlamını taşır. Nefsini terbiye eden insan oğlu Şeriat, Tarikât, Marifet ve Hakikât kapılarından geçer ve en sonunda Hak ile Hak olur (birleşir). (Hulul) Hallac-ı Mansur ve Seyyid Nesimi'nin kendilerini ölüme götüren "En-el Hak" sözü, bu inancın yansımasıdır. İnsan bedeninde ... Devamı

26 05 2016

Aklanma, Beraat akupunktur noktası

Beraat akupunktur noktası    Beraat, Türk Dil Kurumu'na göre "aklanmak" anlamına gelmektedir. Arapça kökenli bir sözcük olan beraat, bugün daha çok hukuk alanında kullanılıyor olup, "beraat etmek", (aklanmak), beraat ettirilmek, beraatinin istenmesi, beraatine karar verilmek - vermek, vb. şekillerde ele alındığı sıkça görülmektedir. Gerek Türk hukuku, gerekse diğer ülke hukuklarında, beraat etmiş olmak, üstünde görüşülen davadan aklanarak çıkılmış olmayla eşdeğer anlama geldiğinden, beraat kararı almış kişi, kurum, eser vb. olgular, toplumsal ve kamusal nitelik taşımaktadır. Aklanan (beraat eden) kişilerin aklanması uygun görülmezse, bu beraat kararı tartışılabilir, yenilenmesi istenebilir, yenilenmesi amacıyla bir üst mahkemeye başvurulabilinir. Beraat noktasını hem nefsinizde aklanmak, hem kanuni olarak aklanma amaçlı kullanabilirsiniz. Bu nokta SI 16 akupunktur noktasıdır. SI 16 akupunktur noktasını uyaran esma için Esmalarla Akupunktur Terapi kitabında bulabilirsiniz. Akupunkturun bilinmeyen özellikleri, etkileri ve yorumları ancak uzmanından öğrenilir.  ... Devamı

26 05 2016

Çekicilik akupunktur noktası

Çekicilik akupunktur noktası    Akupunktur sadece sağlık ile ilişkilenmez. Her akupunktur noktasının sağlıkla ilgili konumu dışında manevi ve maddi hayata etkileri söz konusudur. 2013 senesinde İsmail Çetin’in bazı zikir murakabelerinde iç kanallara ait açıklamalarına yer vermiştim. Bu iç kanallar manevi zikir kanalları olmakla birlikte kişiyi arşa çıkartan kanallar olduğunu açıklamıştım. Bunu Kurandan birkaç örmekle göstermiştim. İsmail Çetin’e Allahtan rahmet diliyorum. O zamanımıza ışık olan deryalardan birisi idi. Çekicilik noktası dediğimiz itici olan insanların bu iticiliğini kaldırması ve başakları nazarında makbul görme olayıdır. İtici olan kişi başakları tarafından sürekli itelenen olur. Sebep, kişinin kendi bilinçaltında taşıdığı olumsuz düşüncelerden kaynaklanır. Burada verilen akupunktur noktası bunu beyin ve bilinçaltından siler. Temizler. İticiliği kaldırır. Çekicilik akupunktur noktası KD 14 noktasıdır. Bu noktanın esması ile uyarılması bu dediklerimizi yapar. KD 14 noktasını uyaran esma için Esmalarla Akupunktur Terapi kitabında bulabilirsiniz. Akupunkturun bilinmeyen özellikleri, etkileri ve yorumları ancak uzmanından öğrenilir.  ... Devamı

26 05 2016

Evlenme sözü ve nişanlanma akupunktur noktası

Evlenme sözü ve nişanlanma akupunktur noktası    Bedenin frekansları beyni yönlendirir. Beyine program atar. Evlenme amaçlı teklif almak isteyen ve nişan işleri için beyni komut ve yönlendirme için SP 8 akupunktur noktasını kullanırız. SP 8 akupunktur noktası uyarıldığında kişinin talipleri artar. Nişan, sözlenme ve evlenme teklifi almada başarılı sonuçlar elde eder. İnsanın her zerresi insanın mabedidir. SP 8 noktasını uyaran esmayı için Esmalarla Akupunktur Terapi kitabında bulabilirsiniz.  ... Devamı

25 05 2016

Kadınlarda kısırlıkta akupunktur

Kadınlarda kısırlıkta akupunktur    Kısırlık veya infertilite, kadınlarda ve erkeklerde tıbbî nedenlerle çocuk sahibi olamama durumudur. Tıpta kısırlık "herhangi bir korunma olmaksızın, düzenli cinsel ilişkiye rağmen bir yıl içerisinde çocuk sahibi olunamaması" şeklinde tanımlanır. Kısırlık sorunu erkek ve kadında eşit oranlarda görülür. KD 13 akupunktur noktası kadınlarda kısırlık sorunlarında kullanılan noktadır. Bu noktanın hızlı uyarımı esmalarla mümkündür. Bu esmaları öğrenmek için Esmalarla Akupunktur Terapi kitabına başvurun.  ... Devamı

25 05 2016

Baş dönmesinde akupunktur

Baş dönmesinde akupunktur    Baş dönmesi, kişinin uzaydaki konumunu algılayamaması ve dengesini kaybetmesidir. Baş dönmeleri çok çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Büyük bir kısmı tıbbi nedenlerle meydana gelirken kendi ekseni etrafında bir süre dönmek gibi oryantasyonu bozucu suni nedenlerle de baş dönmesi tetiklenebilir. Bazen düşme hissi veya sersemleme ile birlikte görülebilir. Baş dönmeleri aşağıdaki başlıklar altında incelenir: Vertigo: Kişinin kendisi ya da çevresindeki nesneler dönüyormuş (yuvarlanıyormuş) hissine kapılması. Vertigo bazen mide bulantısı veya kusma ile birlikte gerçekleşir. Baş dönmesi vakalarının yaklaşık %25'i vertigo sınıfına girer. Disequilibrium: En belirgin özelliği dengeyi kaybetmek ve belirli bir yöne doğru düşmektir. Bu sorunda genellikle mide bulantısı veya kusma görülmez. Presenkop: Baş dönmesi ile birlikte kasların boşalması ve bayılacak gibi hissetmektir. Presenkoptan bir sonraki aşama senkop yani bayılmadır. Bu sınıflara girmeyen baş dönmeleri genellikle psikiyatrik nedenlerle gerçekleşir. SJ 23 akupunktur noktası baş dönmesi sorunlarında kullanılan noktadır. Bu noktanın hızlı uyarımı esmalarla mümkündür. Bu esmaları öğrenmek için Esmalarla Akupunktur Terapi kitabına başvurun.  ... Devamı

25 05 2016

Kekemelik için akupunktur

Kekemelik için akupunktur    Kekemelik, özellikle küçük yaşlarda yaşanan psikolojik reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan bazen ateşli hastalıklarında gelişimde olumsuz katkılarının olduğu akıcı konuşma bozukluğu olarak nitelendirilen yanlış konuşma alışkanlıklarıdır. Genetik oluşumuyla ilgili bilimsel bir kanıt henüz yoktur. Heart 5 akupunktur noktası kekemelik sorunlarında kullanılan noktadır. Bu noktanın hızlı uyarımı esmalarla mümkündür. Bu esmaları öğrenmek için Esmalarla Akupunktur Terapi kitabına başvurun.  ... Devamı

25 05 2016

Kuranda akupunktur nasıl işleniyor?

Kuranda akupunktur nasıl işleniyor?     Zor konu gibi görünüyor. Ama öyle olmadığını daha iyi anlayacağız. Ayetlerin nereden bakılırsa bakılsın mutlak bir doğruya eriştirdiği mutlaktır.   Araf 81: “Gerçekten siz, kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif (haddi aşan) bir kavimsiniz.” Der.   Ayette geçen siz erkeklere hitabında işlenen rical kelimesi sadece erkek anlamında değildir. Kelimeyi sözlüklerde arttığınızda karşınıza “iğnelemek, sıkıştırmak, tutturmak, mecbur etmek, dübel ile tutturmak, yüklemek (suç)” anlamları da çıkmaktadır. İğnelemek. Yani belirlenmiş bir noktayı iğnelemek. Ayet burada ricale kelimesi ile suça iştirak edenleri (erkeğin erkeğe cinsel yanaşmasını) gösterirken aynı zamanda bu sorunu tedavi eden noktanın bu ayet içersinde olduğunu işaret etmektedir.   Burada görünen Böbrek meridyeni 16 ve 21 noktalarıdır. Bu iki akupunktur noktasının erkeğin erkeğe cinsel yanaşması hastalığını tedavi ettiğini anlatmaktadır.  Bu noktaların uyarılması ve günlük çalışmalar, bu tür hastalığın tedavisine şifa olmaktadır.   Ayette Şehveten min ve ricalen şehveten kelimelerin küçük ebced değeri 27 etmektedir. 27 noktaya sahip böbrek meridyeni vardır. Hastalığın hangi meridyene ait olduğunu bu kelimelrden bu şekilde anlamış oluyoruz. 16 ve 21 noktaları ise kelimelerin simya açılımında görünmektedir.   Kidney (böbrek) 18 ve 21 noktalarına ait esmaları Esmalarla Akupunktur Terapi kitabında bulabilirsiniz. ... Devamı