Astroloji

Altın Oran Mesafesi Nasıl Bulunur

Altın Oran Mesafesi Nasıl Bulunur

Arzı felek sayımız ile gerek gök katlarının gerekse dünya üzerinde olan bir çok sırrı , Kuran ile aralamıştık . Elbet Kuran tüm insanlara ve cinlere Rehber olarak inmiştir . Bizler Muhammed SAS ümmeti olarak , geçmiş tüm Peygamberlere de inanırız.  Dinler arasında , asırlardır , süren husumete rağmen bizler Kuranda , hem hicri hem miladi takvimleri kullanarak , elde ettik . Bu da bizlere İsa’nın Rabbi ile Muhammed’in Rabbi’nin  , Tek olan Allah olduğunu göstermektedir . Ve Kuran , tüm Semavi  Kitapları kendisinde topladığının da çok açık işaretidir .

Altın Oran Nasıl Bulunur ?

Beyyine-1 suresinde :

Munfekkîne hattâ , sözü geçmektedir . Beyyinelerle ilgili bir takım işaretler bizlere verildiğini sure isminden rahatça  anlaşılmaktadır . Nedir bu beyyineler . Munfekkîne hattâ sözünü ebced ile toplar , arzı felek 360 sayısını da eklersek1028 eder. Bu sayıyı miladi takvime çevirirsek1618 sayısı elde etmiş oluruz .

Daha evvelce bu altın oran mesafesi takdim edilmişti . Nerenin altın oran mesafesi  idi bu sayı ?

Mekke şehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin Güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı yine 1,618 dir.

Altın Oran ne işimize yarar .

Matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/4/4e/AODogru.jpg/220px-AODogru.jpg

http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png

Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1.618; bu oranın değeri her ölçü için 1.618 dir.

Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran'a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.

Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1.618033988749894...'tür. (noktadan sonraki ilk 15 basamak). Bu oranın kısaca gösterimi: frac{1+sqrt{5}} {2}olur. Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, Fi yani Φ'dir.

Altın Oran, bir sayının insanlık, bilim ve sanat tarihinde oynadığı inanılmaz bir roldür. Phi, evren ve yaşamı anlama konusunda bizlere yeni kapılar açmaya devam etmektedir. 1970'lerde Roger Penrose, o güne kadar imkânsız olduğu düşünülen, "yüzeylerin beşli simetri ile katlanması"nı Altın Oran sayesinde bulmuştur.

Fibonacci sayıları (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765... şeklinde devam eder) ile Altın Oran arasında ilginç bir ilişki vardır. Dizideki ardışık iki sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yaklaşır.

Fibonacci ardışıkları, Altın Oran ilişkisi yorumlamasıdır. Dizi ilerledikçe iki terim arasındaki oran 1.618'ya yaklaşır...

Burada da görüldüğü gibi bu oran sadece Kabe için değildir . Tüm altın oran sayısını temsil etmektedir . Kabe’de bu sistemle inşaa edilmiştir.

Biz bu matematiksel formülle , mukatta harflerdeki bazı esrarlardan da bahis ettik . Ve zamanında nasıl bazı kavimlerin karadeliklerden çekilerek hologram evrenlere geçirildiğine de şahit olduk . Bunu da 2 PEYGAMBERİN miladi ve hicri takvimlerini kullanarak bulduk ? Peki bu 2 Peygamberin AS , senelerinde ki bu hikmet nedir ki bizlere bu tür gizli saklılıkları göstermektedir ?

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !