İkiz Kuleler Ve Vaad Edilen

EY KİTAP EHLİ SAKLAMIŞ OLDUĞUNUZ

Maide Suresi 15. ayette:

- Ey kitap ehli! (Kitap sahipleri), Kitap'tan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri, size beyan eden bir Resul'ümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.

Geçen bu ayette bizler Ayetin ilk başından Mimma kelimesine kadar olan kısmı ebced ile toplarsak 1990 eder "burada ya hitabını ele almıyoruz". Bir Resulün varlığı ile alakalı bu ayette bizlere bilgi verilmektedir. Somali yazımızdan beri kullandığımız sistemi takip edenler bilir birçok yerde kullandık. Hatta Rusya'ya düşecek göktaşının da ismini sizlere bu sistemle sunduk. Bunda gerek simya ilmini gerekse ebced ile olay zamanını 4 yazıya yaymıştık. Yine Somali yazımızdaki sistemi burada da kullanacağız.

İlk baştan topladığımız bu ebced değeri 1990 olarak görünmesi o kişinin o senesi çıkacağını göstermez. Zira bu şekilde bakmak ortada şarlatan üretecektir. Bu eğip bükme olur. 1990 senesini not alalım ve Resul ifadesinde geçen zaman limitlerine bir bakalım:

Kad Caeküm kelimesinin açılımı 21 eder. 1991 senesine eklediğimizde 2011 eder. Kad Caeküm " size gelmişti". Bu açılımı yazının en sonunda nasıl olduğunu yeni okuyanlar için tekrar vereceğim.

Ve yafü " vazgeçiyorlar" sözünün açılımı ise 13 eder. Bu senesi hem Irak işgal edildi hem de Amerika'nın hazırladığı furkanul kuran işgal edilen yerlerde dağıtılmaya başlandı! Furkanul Kuran Bush tarafından bastırılmıştır. Bu kitap sözde tüm kitapları birleştiren unsur olarak lanse edildi : )

- Yeni Amerikan Kur'ani (tovbe hasa): Tehlikeli tuzak, yeni Kuran Kuveyt'te "The True Furkan" (Doğru Kur'an) adi altinda basılmaktadır. Şeytanin ayetleri olarak açıklanmaktadır ve Al-Furgan haftalık magazini araştırmalarında iki Amerika basım şirketi olan "Omega" ve "Wine Press" in "the True Furgan (Doğru Kur'an)" ve "the 21st Century Quran" 21.Yüzyil Kur'ani) adı altında basımları yaptıkları ortaya çıkartılmıştır. Bu sözde Kur'an 366 sayfa olup hem Arapça hem de İngilizce olarak basilmaktadir. Kuveyt'te bulunan özel İngilizce okullarında çocuklara bu kitap okutulmaktadır. Kitapta 77 sure mevcuttur. Bu surelerin içinde Al-Fatiha, Al- Jana, Al-iniil sureleri mevcuttur. Sureler Bismillah yerine, Hiristiyanlik'ta bilinen 3 ruhu anlatan uzun bir çeviri ile başlamaktadır.

Bu şekilde kısaca bu yeni uydurma kutsal kitabı da açıklamış olalım. İşte Kuran bu tezgâhı da Ayette uyarı olarak vermektedir. Hitap direk ehli kitap yani Hıristiyan ve Yahudi ye yapılmaktadır! Zira bu sözde uydurma kitap Irak'ta bedeva dağıtıldığı bilinmektedir!

Yani ehli kitap kendi inançlarından da vazgeçerek ortaya uydurma bir kitap atıyor. Allahu Teala Ayetinde bizlere bu seneyi de vermiş oluyor. Diğer kelimelere bakalım.

Kitabun Mubin kelimelerinin açılımı da 20 eder. 1990 senesine eklersek 2010 eder. Bizler Ayette görebildiğimiz tüm zamanları verelim. El Kitabun Mubin açılımı 23 eder bu da bize 2013 senesini gösterir.

Min el kitabi hitabının açılımı 22 eder. 1990 senesine eklersek 2012 eder. Kitaptan açıklamalar.

2010-2012 ve 2013 Kitaptan açıklamalar. 2011 onların kitabından açıklamalar ayette çok açıkça görülmektedir!

Saklamış oldukları kelimesinin açılımı da 2003 senesini göstermektedir ki Irak'a ve Afganistan işgallerinde sakladıkları tezgâha da bahis vardır. Zira o zaman sakladıkları şeyler Uluslar arası mahkemede bu suç sayılmış. Bush ve Blair için ve hatta onlara destek verenler için yargılama kurulmuş olsa da tabi ki bir şekilde örtbas edilmektedir.

- “Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2003 Irak savaşının mimarlarından hesap sormaya hazırlanıyor. Alıntı haber burada : http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/yazargoster.php?haber=24451

Ayette topladığımız ilk sayı "2001" bizlere ikiz kulelerin tarihini vermektedir. Kulelerde bildiğiniz gibi birçok komplo teorisi atıldı.

Şimdi ebced ile topladığımız kelimelerin "Mimma" kelimesine kadar olan harf sayısı 38 ediyor. Ya ünlemini almamıştık.  Allah Kuranın da hataya yer vermediğine Yahudi Tevrat'ı ile şahit olsun. Maide Kuran'ın beşinci suresidir. Bulduğumuz sayılar 38'e 5 ise Tevrat'ta 38. Sureye gidip beşinci ayetlerine bakalım 2001'e ait bir olay var mı?

   5 RAB, ‘Ben kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem olacağım’ diyor.”

   6 RAB, “Haydi! Haydi! Kuzey ülkesinden kaçın!” diyor, “Çünkü sizi göğün dört bucağına dağıttım.” Böyle diyor RAB.

   7 “Babil'de oturan Siyon halkı, haydi kaçıp kurtul!”

Tevrat'ta 38. sure de geçen ayetler Yahudi için tehlikeden bahsetmediği açıkça görülüyor. Fakat Babil derken Irak'ın işgali anlatılıyor. İlk ayette ateşten sur olacağım diyerek ikiz kulelere işaret ediyor! Ve yine Kuzey ülkesinden kaçın diyor! Dünya da şu an tek kuzey ismi ile anılan sadece Amerika vardır. Ve o ikiz kulelere o gün tek bir Yahudi bile gitmemiştir! Tabi bu ayetleri hikaye gibi direk okuma yolu seçerseniz başka anlamalar üretebilirsiniz. Buna da eğme ve bükme denir. Allah korusun.

Görüldüğü gibi Kuranda bulduğumuz 2001 senesi aynen Tevrat eli ile de tasdik edilmektedir. Bu da Tevrat'ta sakladıkları saklı sırlardır. Beşinci ayet 2001, altıncı ayet 2002 ve yedinci ayette 2003. 2003 te Irak işgal edildi. 2001 senesine dikkat eden Tevrat ayeti de surlara dikkat çekerek kulelerin ateş topuna döneceğinden bahis ediyor. Kuranın anlatmak istediği de budur. Sakladıkları sırrın kendi kitaplarından deşifre olmalarıdır. Bildikleri bir olayı saklamaları da diyebiliriz buna. Kuranda bulduğumuz sene ise bu şekilde delili ile desteklemiş oldu. Tabi bu arada ortaya dökülen bazı sahte mehdi ve İsa'lar ise çabası… Kuranda verilen zamanlara çoğu uymamaktadır ve Ayette işlenen görevleri de yapmamaktadırlar.

Not. Simya açılımı her harfin okunuşundaki harflerin tutarı ile alakalıdır. Sin harfi s y ve nun harflerinden oluşur harf sayısı da 3tür. Ye harfi okunuşunda y ve elif harflerinden oluşur harf sayı değeri de 2dir. Bu şekilde biz buna açılım diyoruz.

mahmut_hos@hotmail.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !