SAYAÇ

İsimlerdeki İnanılmaz Etkiler

İsimler ve Nokta İlmi

İsimler iki yönde hayatımızda etkileşime sahiptir. Birincisi harflerin burçlara göre olanı. Diğeri ise noktalanması olarak. Nokta ilmi bize durumun sonucunu verecektir. Zira ne kadar harflerimiz burcumuza göre iyi olsalar da eğer noktalama da aksilik varsa durum noktalanma şekline göre sonuçlanacaktır. Bu yönde bazı isimler ile ilgili örnekler verelim.

Birol İsmi:Bu isime sahip kişiler hayatları boyunca oradan oraya zıplama ile meşgul olurlar. Bir türlü uzun süre bir yerde kalmaları çalışmaları hemen hemen imkânsız gibidirler. Muhakkak her bir işin peşinden muhakkak bir yenisi önlerinde bekler. Genelde aldırmaz yapısı olur. Milletin özel hayatı bu isimler için pek önemli değildir. Olur, olmadık insanların gizli yanlarını ortaya dökmeye bayılırlar. Bir başkası ile isimleri eşleştiğinde şu durumlar ortaya çıkar.  Akraba ve dostları ile dedikodu ve kavgalar yaşar. Eğer bu olmasa eş ya da partnerin ailesi ile sorunlar onu bulur. Genelde kadınlardan yana destek görürler. Bazen bu kişiler haddi aştığı zamanlar vardır.

Murat İsmi:Aşırı seyahat etmesi mümkündür. Genelde soğuk duruşu vardır. Çekicidir. Para kazanabilme yeteneğine rağmen başkalarının hizmetinde ömrü geçer. Aile üyeleri ile zaman içerisinde ayrılma noktasına gelebilir. Onlarla iletişimi sorunlu olur. Eğitimini zorla tamamlaması mümkündür. Genelde okumak isteği yoktur. Aklı çoğu zaman karışıktır. Bazen istemeden yollara düştüğü olur. Elinde mal tutmasını pek beceremez. Bu isim bir başka isimle eşleştiğinde zorlu davalar yaşar. Burada soyadının da önemi vardır. Çoğu zaman bu kişi herkesten ayrı düşer. Dost ve akrabaları ile çatışması mümkündür. Genelde bir sorun nedeni ile memleketlerinden ayrı yere yaşamaya giderler. Buna mecbur olabilirler. Bu gibi durumlar aşırı sezgilerden kaynaklanan ruhsal bozukluklara yol açabilir.

Hamit İsmi:Elinde bavulu her zaman hazırdır. Sık seyahatler yapması mümkündür. Bu isme sahip olanlar için genelde en güzel meslek, seyahati ilgilendiren meslekler olur. Hararetli bir mizacı vardır. Talihi genelde yüzüne gülmez. İstem dışı korkulara sahiptir. Çekicidir. Dine karşı soğuk ve söylemci olabilir. Hatta din adamlarına düşmanlık etmesi görülebilir. Ölümden korkmadıkları gibi bu kimseler maddeyi de yerinden hareket ettirecek enerjiye "psikokinetik" sahiptirler. Karşı cinsi cezbedendir. Bir başka isimle eşleştirildiğinde dostları genelde eğlence mekânlarından olur. Tutarlı ilişkisi zordur.  Kısa seyahatler hayatında çok olur. Günaha meyleder. Günahkâr işler yapar. Çevresinden genelde ona zarar gelir. Akrabaları ile uyuşması ise zordur.

İsimler aynı zamanda sizin haritanızın yansıması olacaktır. Bu nasıl gerçekleşir? Örneğin Nuriye ismine sahip birisini düşünelim. Burcu Terazi olsun. Burada Nuriye ismi Terazi burcuna göre Neptün etkisindedir. Terazi burcuna göre bu noktalamada şu etkiyi verecektir:

"Neptün Terazi burcunda ve di­ğer gezegenlerin aspektleri olum­suzsa, karşı cinse zaaf derecesi­ne tutkun olursunuz. Onlara kar­şı çok büyük ve gereksiz bir ilgi duyarsınız. Böyle dönemlerde ko­laylıkla, hemen hemen hiç neden­siz ağlarsınız. Aşırı güçlü sempa­tiler, yoğun duygular geliştirirsi­niz.
Kurduğunuz ilişkiler bir takım esrarengiz ya da garip tepkilerin tetiğini çeker. Oysa Neptün eğer Ateş ve Hava burçlarının olumlu aspekti altındaysa, (gerek doğum horoskopu, gerekse geçiş güzergâhı açısından), Neptün size hay­ranlıklar toplar, iyi bir sosyal ha­yat getirir, aşk, ortaklık, popüler­lik ve iyi bir evlilik yolunu açar.
Sizin şiirsel bir yanınız var. Sa­nata ve müziğe yatkınsınız. Hayal gücünüz zengin, derin bir anlayı­şınız, yumuşak ve şefkatli bir ya­pınız var. Barış ve uyumu, ekonomik ve sosyal eşitliği ve adaleti çok seviyorsunuz. Tiyatrodan hoşlanı­yorsunuz, sihir ve mistik gelenek­lere bayılıyorsunuz. Bilime, sana­ta, sinemaya, televizyona ilginiz büyük. Ortakla çalışırsanız başa­rılı ve mutlu olursunuz. Her işinizi hep bir sosyal grupla birlikte yap­mak istiyorsunuz."

Aynı isimi Yengeç burcu için bir göz atalım. Burada Nuriye ismi Jüpiter'in etkisi altına girer.

"İlk bakışta çelişkilerle dolu bir hayat görüşü sergiliyorsunuz. Her konuya karşı hem akılcı hem duygusal yaklaşımınız var. Ülkenize, doğduğunuz şehre inançla bağlı­sınız. Aynı bağlılık eviniz için de geçerli. Annenizi de çok seviyor­sunuz.
Uzun yolculuklardan büyük zevk alıyorsunuz. Bu yolculuklar eğitim amacıyla olabileceği gibi, zevk için de olabilir. Büyük sula­ra yakın yerlere yolculuk yaptığı­nızda daha da hoşlanıyorsunuz, ama her seferinde yine yuvanıza dönüyorsunuz.
Yemeği, içmeyi seviyorsunuz ve kilo alma eğiliminizde olabilir. Para kazanmakta da, o kazandıklarınızı sevdiklerinize harcamakta da mahirsiniz. Cömertliğiniz her­kesçe biliniyor. Yaratıcı, hayal gücü zengin, psişik ve doğa üstüyle il­gili esrarengiz alanlara merak du­yan iyi niyetli birisiniz. İnce bir kültürden, sanat ve müzikten hoş­lanıyorsunuz. Evinizde şu veya bu şekilde antika eşyalar bulunur. Modern sanatlar ve anlayışlardan çok oturmuş klasik formları sevi­yorsunuz. İyi bir sosyal hayat sür­meyi seviyorsunuz. Anlayışlı, iyi, insancıl, yardımsever biri tanını­yor olmalısınız.
Jüpiter'in Yengeç burcunda bulunması size huzurlu, mutlu ve saygın bir yaşam getiriyor. Bu başka bir ülkede, ya da doğduğu­nuz yerden uzakta olabilir. Keyif­li birisiniz, dünyanın maddi değer­lerinden herhalde bol bol elde edeceksiniz ve bunları cömertçe ailenizle paylaşacaksınız. Onlar hak etse de, etmese de. Soyunuz­la gurur duyuyorsunuz ve sevdik­lerinize sadıksınız."

Burada Jüpiter tabi ki olumlu ya da olumsuz açısına gör değişecektir. Eğer haritasında Jüpiter olumlu ise işlerde buna göre olur. Yine Terazi burcu için Nuriye ismi Satürn'ü ifade ettiğinden haritasında Satürn olumlu ya da olumsuz neticeleri bize verecektir. Olumsuz açı alan bir isimi kullanmak bazen büyük derin acılar meydana getirebilir. Birçok isimi burada vermemizin imkânı yoktur. En başta Birol ismi ile başlamıştık. Bu isim Koç burcunda ise ismi Mars etkisinde olacaktır. Eğer Başak Burcu ise ismi Merkür'ün etkisi altına girecektir. Başak merkür etkileri bu isime göre olur:

"Başak, Merkür'ün asıl burcu­dur. Merkür ise beyni ve onun fa­aliyetlerini kontrol eder. Merkür'­ün evinde olması beyinsel faaliye­ti had safhaya vardıracağı için ih­timal ki siz kuşkucu ve eleştirici­siniz. Ayrıştırıcı bir zihniniz ve ba­kış açınız var. Bir şeye ikna olma­dan önce onu çok iyi görmeli, bilmeli, baştan sona anlamalısınız, veya zihinsel yeteneklerinizi zor - iyi bir öğrenci, yazar, inceleyici konuları, planlar yapmayı olursunuz. Matematik, edebiyat seviyorsunuz. İyi bir hatip olmalısınız. Dilin inceliklerine doğuştan yatkınsı­nız. Ancak yabancı dilleri öğren­mede (Eğer Ateş veya Hava burç­larından değilseniz) güçlük çeker­siniz. Dillerin yapısı, onları öğren­mekten daha çok meşgul eder si­zi.
Perhiz, sağlıklı koşullar ve te­davi, ilginizi çeken konuların baş­larında yer alıyor. Ciddi ve sessiz­siniz, çalışmayı seviyorsunuz, esas olarak oldukça entelektüel­siniz ama bunu gösterişe hiç ka­çamıyorsunuz. Çalışma ve incele­melerinizden öğrendiklerinizi he­men günlük uygulamaya aktarabiliyorsunuz... En büyük kusurunuz çok şeyi birden üstlenmek... Aynı anda çok fazla projeyi birden yü­rütmeye kalkıyorsunuz. Başarıla­rınız somut ve süreli olmakla bir­likte, sizi herhalde şöhrete götür­emez. Örneğin güzel yazı yazmayı öğrenirsiniz de, ihmal edilmiş, fark edilmemiş, yada sevilmeyen ko­nuları seçer, yazarsınız... Buna da pratik, yararcı bir biçimde yapar­sınız. Aynı işi yapıp sansasyonel başarılar kazanan birinin ödülleri her nasılsa size gelmez."

Bu şekilde burçlara göre isim etkileri de müdahale edecektir. Kişi bu yönde gelişir. Soyadı ise tabi burada aynı şekilde haritada gerekli ev tarafından yorum verecektir.

mahmut_hos@hotmail.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !